Midlertidig overnatning

Udfyld nedenstående formular for at søge om tilladelse til midlertidig overnatning.
Du modtager en mail med bekræftelse på din ansøgning.

Sted

Ugyldig indtastning

Stedet hvor overnatningen foregår, fx: Østre skole

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning


Tid og antal


Ugyldig indtastning


Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning


Ansvarlig leder

Kvittering for ansøgning og tilladelsen fra Beredskab Fyn sendes kun til den ansvarlige leder.
Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning


Kontaktperson

Ugyldig indtastning

Markér dette felt, hvis den ansvarlige leder også er kontaktperson under overnatningen. Hvis det er en anden person, som er kontaktperson under overnatningen udfyldes navn, mail og telefonnr.

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Lokaler

Du skal kun angive lokaler, hvor der overnattes.
Lokaler til ophold, madlavning og lign. skal ikke angives

Ugyldig indtastning

Hvis der anvendes lokaler på både over og under 75 m2, vælges begge felter.

Lokaler under 75 m2

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Regler for lokaler under 75 m2 som anvendes til midlertidig overnatning

Fra lokaler på under 75 m2 skal der være én dør til en flugtvej. I flugtvejen (når man kommer ud af lokalet), skal der være flugtveje i to modstående retninger og der må max være 25 meter til nærmeste udgang (som går til det fri eller til et trapperum). Derudover skal der i lokalet til overnatning være redningsåbninger (oftest vinduer). Der skal være én redningsåbning pr. påbegyndt 10 personer og underkanten af disse redningsåbninger må max være 2 meter over terræn.
Det vil sige, at et sådant lokale normalt kun kan være placeret i stueetagen.

Hvis der er to af hinanden uafhængige flugtveje fra lokalet til overnatning, kan redningsåbningerne undlades og lokalet kan være placeret højere i bygningen.

Eksempel:
Et klasselokale på en skole har en dør fra lokalet til flugtvejsgangen, samt 2 vinduer (redningsåbninger). Lokalet ligger i stueplan og underkanten af vinduerne ligger 1,3 meter over terræn. I det lokale på der overnatte op til 20 personer.


Lokaler over 75 m2

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Regler for lokaler større end 75 m2 som anvendes til midlertidig overnatning

Fra lokaler som er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje hele til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart i lokalets modstående ender.

Overnatningen skal ske efter en belægningsplan som er godkendt af brandvæsnet. En belægningsplan skal vise sovepladser, flugtveje fra lokalet og frie flugtvejsarealer i lokalet.

Fast vågen vagt

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Der skal være en fast vågen vagt ved mere end 150 overnattende. Vagten skal lave runderinger efter brandvæsnets nærmere bestemmelser. I tilfælde af brand, skal vagten ringe 112, starte evakuering og evt. bemande slukningsmateriellet.

Vagten skal være over 18 år og være instrueret i opgaverne.


Generelle regler for midlertidig overnatning

Ugyldig indtastning

Ud over de ovenstående regler for lokalerne til overnatning er der følgende regler:

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

Det er tilfredsstillende, hvis der er slukningsmateriel i flugtvejene fra lokalet og at afstanden fra lokalet til nærmeste slukningsmateriel er max 25 meter. Slukningsmateriellet skal være vand, fx håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller slangevinde. Det vil sige, at det samme brandslukningmateriel kan dække flere overnatningslokaler.

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning

I alle lokaler, som anvendes til overnatning, skal der være et skilt med "Rygning forbudt". Dette kan være et skilt, en udprintet seddel eller lign. Størrelsen bør være mindst et A4 ark.

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm

I alle soverum skal der være en røgalarm. Det kan være en fast installeret røgalarm eller en som sættes op til overnatningen. Røgalarmen skal testes inden brug. Hvis der er installeret ABA-anlæg i bygningen kan dette anvendes som røgalarm, såfremt det opfylder følgende krav:

  • Der skal være en detektor i alle lokaler til overnatning, og
  • Der skal være varsling direkte i lokalerne - det vil sige, at klokkken/højtaleren til brandalarmen ikke kun må sidde på gangen, men også skal være placeret i hvert lokale.


Øvrige bemærkninger

Har du øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ugyldig indtastning